Technické modelářství

Záměrem podaktivity je technické modelářství směřující k vývoji moderních přístrojů (dronů, letadel, automobilů, lodí, měřících přístrojů, technických zařízení apod.) nebo tvorba výtvarného díla s využitím moderních technologií. Přidaná hodnota spočívá ve vzájemné spolupráci žáků nebo skupin žáků napříč podaktivitami podporující vznik funkčního technického celku od návrhu až po výrobu a jeho odzkoušení v rámci určené činnosti. Nadaní žáci se tak učí samostatnosti, cílevědomosti                  i vzájemné spolupráci.

Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 2x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 16 dětí, max. 32 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených institucí. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních škol nebo proškolení učitelé ZŠ).

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru