Počítačová vizualizace

Záměrem podaktivity je podpora žáků při tvorbě dokumentárních nebo tvůrčích vizualizací. Děti se naučí vytvářet digitální fotografie, video, technickou grafiku a naučné animace. Při týmové spolupráci žáků vzniknou i obrazové návody a videotutoriály využitelné v další praxi. Přidanou hodnotou této podaktivity je možnost zaznamenat a zdokumentovat průběh všech aktivit projektu a vytvořit atraktivní vizuální pomůcky.

Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 4x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 24 dětí, max. 96 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených institucí. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních škol nebo proškolení učitelé ZŠ).

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru