Spolupráce se Střediskem výchovné péče

Rozvoj pedagogů

Záměrem aktivity je prohloubení spolupráce SVP se školami a vytvoření fungujícího systému podpory školám a pedagogům v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. (Akční plán 2017/2018 – č. aktivity 7, str. 204).

Aktivita je také úzce spojena seVzděláváním pedagogických pracovníků a s předáváním zkušeností prostřednictvím organizovaných  Společných setkávání ředitelů škol

 

Nové skupinové aktivity:

  • dívčí klub 1x za 14 dní pro dívky ohrožené šikanou a vyloučením z třídního kolektivu
  • pánský klub 1x za 14 dní pro kluky, kteří vyrůstají bez mužského vzoru
  • rodičovská skupina - 1x za 14 dní pro rodiče, kteří řeší výchovné problémy se svými dětmi

NOVĚ - odborní pracovníci na pomezí škol a sociálních služeb - aktivizování spolupráce mezi MŠ a ZŠ a sociálními službami s cílem zachytit ohrožené rodiny do sítě podpory a pomoci co nejdříve po vyskytnutí problému

Metodické setkáváni, spolupráce pracovníků SVP se školami

Záměrem aktivity je pravidelné setkávání pedagogů se zástupci pomáhajících profesí. Předmětem metodického setkání (v rozsahu min 2 hod) budou primárně témata ze školního prostředí, přinášená samotnými účastníky. Součástí aktivity může být i varianta pravidelných setkávání s pedagogy přímo v prostorách školy pro tamější pedagogický tým.

Vzdělávací výcviky pro pedagogy

Záměrem aktivity je realizace vícedenních, zážitkových a sebezkušenostních výcviků pro pedagogy všech typů škol. Stěžejním tématem je práce s dětmi s výchovnými obtížemi, spolupráce s jejich rodinami a dalšími externími organizacemi. Výcvikový cyklus (rozsah 48 h) by probíhal minimálně jednou ročně. Dílčí tematické zážitkové semináře (min v rozsahu 16 hod) budou realizovány na základě poptávky a analýzy potřebnosti v regionu. Předpokládaná četnost je jednou za čtvrt roku. Ve školním roce 2019/2020 probíhal Výcped pro tým pedagogických pracovníků ZŠ Riegrova ve Svitavách.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru