Metodické setkáváni, spolupráce pracovníků SVP se školami

Záměrem aktivity je pravidelné setkávání pedagogů se zástupci pomáhajících profesí. Předmětem metodického setkání (v rozsahu min 2 hod) budou primárně témata ze školního prostředí, přinášená samotnými účastníky. Součástí aktivity může být i varianta pravidelných setkávání s pedagogy přímo v prostorách školy pro tamější pedagogický tým.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru