Vzdělávání pedagogických pracovníků

Záměrem aktivity je podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých tématech MAP (Akční plán 2017/2018 – č. aktivity 8, str. 205). Konkrétně se bude jednat především o problematiku uskutečňování inkluzivních modelů práce s žáky, rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnické výchovy, práce s dětmi s poruchami chování apod. Vzdělávání bude probíhat zejména diskusní formou kulatých stolů, společných setkávání či workshopů.

2019

Březen

 • Nový způsob financování škol a školských zařízení.

Duben

 • Seznámení rodičů a pedagogů se zásadami dobrého předčítajícího.

Květen

 • Seznámení dětí s živým spisovatelem a jeho tvorbou.

Červen

 • Nastavení společné spolupráce škol a neziskových organizací.
 • Rozvoj matematického nadání u dětí předškolního věku.

Září

 • Fantasy klub s Klárou Smolíkovou.
 • Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou – detektivní dílna.
 • Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou – dějiny písemnictví a vznik knihoven.
 • Síť preventivních služeb pro školská zařízení ORP Svitavy.

Listopad

 • Beseda s Radkem Malým nad jeho knihami a povídání o tom jak se píší básničky.

2020

Únor

 • Správní řízení a aktuální právní úprava (hodnotící zpráva bude doložena v příští ZoR).
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru