Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Aktivita se zaměřuje na rozdělení jednotlivých rolí a na ně navazujících odpovědností v organizační struktuře a nastavení postupů řízení procesu MAP. Součástí aktivity je aktualizace složení Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), včetně organizační struktury (RT MAP, ŘV MAP a pracovních skupin – PS). Zahrnuje popis rolí, povinností a odpovědností těchto složek organizační struktury. Organizační struktura odráží strukturu strategie. Také zahrnuje zpracování aktualizace identifikace dotčené veřejnosti. Dílčím výstupem aktivity bude aktualizovaná dokumentace MAP – část řízení procesu MAP.

Související dokumenty

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru