Zpracování komunikačního plánu

Záměrem aktivity je zajistit informovanost všech aktérů MAP a veřejnosti o jednotlivých výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit včetně shromáždění námětů a připomínek. Konkrétně se bude jednat    o zpracování komunikačního plánu včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu, jenž bude obsahovat: facebookový profil, samostatný web MAP II, web města Svitavy, informování v měsíčníku Naše město, informování ve zpravodaji MAS, případně v obecních zpravodajích. Součástí aktivity bude také realizace min. jedné tiskové besedy s novináři z regionu a informativního setkání ke kvalitě vzdělávání, za účasti zástupců místních podniků, představitelů obcí, zastupitelů a dalších aktérů. Výstupem této aktivity bude aktualizace Komunikačního plánu včetně zapracování aktivit konzultačního procesu a jeho realizace.

Související dokumenty

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru