Pracovní skupiny pro rozvoj gramotností

Pracovní skupiny se budou věnovat podpoře čtenářské a matematické gramotnosti každého dítěte a žáka.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Záměrem PS je podpora čtenářské gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeny pracovnice svitavské knihovny a učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Svitavy. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území s cílem jejich udržení a aktualizaci dokumentace MAP. PS bude nadále podporovat udržitelnost aktivit vzešlých z předchozích MAPů. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Záměrem PS je podpora matematické gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeni učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Svitavy. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS bude nadále podporovat udržitelnost aktivit vzešlých z předchozích MAPů. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru