Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Záměrem PS je podpora čtenářské gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeny pracovnice svitavské knihovny a učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Svitavy. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizace klíčových podaktivit 4.1 směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP           v podaktivitě 2.8. PS bude identifikovat místní lídry v oblasti vzdělávání a zpracuje jejich seznam.

PS se bude pravidelně scházet a to min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru