Pracovní skupina zástupců škol

Záměrem PS je podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a předávání příkladů dobré praxe mezi všemi školami v ORP Svitavy. PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Podpora škol v plánování

Záměrem aktivity je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. Na podporu škol v plánování realizační tým využije akreditovanou mediátorku a supervizorku, která se bude účastnit diskuzí pedagogických sborů v jednotlivých školách nebo na realizovaných setkáních (minikonferencích, workshopech) a jejímž úkolem bude akcelerovat a zefektivňovat přenos zkušeností z jednotlivých školských zařízení nebo projektů na ostatní účastníky MAP. V rámci aktivity budou zpracovány Popisy potřeb jednotlivých škol. Podaktivitu realizují všechny školy, které jsou zapojeny v projektu MAP II. Tento ...
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru