Místní akční plánování

Záměrem aktivity je realizace procesu místního akčního plánování, který zahrnuje společné plánování v území, aktualizaci dokumentace MAP a tvorbu akčních plánů. Bude realizována po celou dobu realizace projektu MAP II. V průběhu její realizace budou probíhat tyto činnosti:

a) plánování – aktualizace analytické části, včetně projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP, včetně návrhů opatření ke zlepšení, zpracování a projednání dalších aktualizovaných nebo nových analytických vstupů, revize analytické části včetně SWOT3 analýz v povinných tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů,

b) plánování – aktualizace strategické části zahrnující aktualizace SR MAP do roku 2023, návrhy nebo aktualizace priorit, včetně aktualizace Dohody o prioritách, návrhy nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám, zpracovávání návrhů nebo aktualizací aktivit (případně opatření a jejich aktivit) pro dosažení cílů v jednotlivých prioritách,

c) plánování – aktualizace implementační části – akční plány včetně rozpracovávání aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit, postupné zpracovávání konkrétních akčních plánů. Každý akční plán bude zhotoven na dobu min. 12 měsíců a max. 18 měsíců.

Na všech těchto činnostech se podílí RT, ŘV a jednotlivé PS.

Dokument SR_MAP ORP Svitavy - aktualizace č. 4.pdf je volný, otevřený, lze připomínkovat - připomínky můžete zaslat navaneckova@massvitava.cz

 

Související dokumenty

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru