Podpora znalostních kapacit ŘV

Záměrem aktivity je minimálně 1x za dobu realizace projektu uskutečnit na podporu znalostních kapacit ŘV MAP vzdělávací akci o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. Na akci bude zajištěno vystoupení odborníka a jeho účast při následné diskusi, a bude zajištěna přítomnost facilitátorky/mediátorky. Realizace této aktivity bude provázána s činností PS pro rovné příležitosti a PS pro financování, a to účastí zástupců z těchto pracovních skupin na vzdělávací akci.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru