Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností

Záměrem aktivity je uskutečnění vzdělávacích akcí na podporu výměny zkušeností s možností zapojení odborníků formou workshopů, kulatých stolů, minikonferencí, panelových diskusí, řízených diskusí, vzájemných hospitací nebo výměny zkušeností pro pracovníky škol a školských zařízení v území, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží a rodiče (akce budou pořádány odděleně i společně pro tyto skupiny osob). Součástí takto realizované vzdělávací akce bude návazná diskuze, výměna zkušeností. Prioritně bude touto formou řešena problematika inkluze, problematika práce s dětmi s poruchami chování, pracovních aktivit v prostředí výchovy, procesu socializace apod. včetně prezentace příkladů dobré praxe.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru