Podpora znalostních kapacit – podpora práce s rodiči

Záměrem aktivity je zapojení rodičů (dalších zákonných zástupců) do odborné diskuze o kvalitě vzdělávání a inkluzi. Na území MAP ORP Svitavy proběhnou během realizace projektu minimálně 4 workshopy s rodiči pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, nerovností ve vzdělávání nebo práce s nadanými, případně mimořádně nadanými žáky. RT zajistí, aby podněty, výstupy nebo doporučení z realizovaných workshopů a popř. rodičovských fór byly předmětem jednání v příslušných PS nebo v ŘV MAP.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru