Řízení projektu

Cílem této klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Za řízení projektu odpovídá Realizační tým MAP (RT MAP), který je rozdělen na dvě skupiny – Realizační tým MAP a Realizační tým Implementace, které budou zodpovědné za realizaci relevantních aktivit. RT MAP řídí hlavní manažerka projektu. Popis složení realizačního týmu je uveden v samostatné příloze Organizační struktura MAP II ORP Svitavy.

Relaizační tým MAP:

 • podporuje činnosti Řídícího výboru a PS, připravuje a zpracovává výstupy z jednání,
 • zpracovává a průběžně monitoruje systém komunikace (Komunikační plán),
 • monitoruje průběh realizace povinných aktivit, Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace a monitoring MAP, předkládá zprávy o realizaci projektu,
 • zpracovává průběžné a závěrečné sebehodnotící zprávy, na jejich základě navrhuje případné aktualizace MAP,
 • prostřednictvím manažerky spolupracuje při aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP,
 • zajišťuje organizaci aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,
 • účastní se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
 • zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články struktury MAP,
 • zajišťuje facilitaci v území prostřednictvím mediátora, který je součástí odborného týmu,
 • podporuje účastníky MAP v procesu plánování,
 • organizuje vybrané aktivity Implementace MAP.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru