Řízení projektu

Cílem této klíčové aktivity je zachovat nastavené funkční postupy řízení projektu tak, aby nadále zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Za řízení projektu odpovídá Realizační tým MAP (RT MAP). RT MAP řídí hlavní manažerka projektu. Popis složení realizačního týmu je uveden v samostatné příloze - Organizační  struktura MAP III ORP Svitavy.

Realizační tým MAP:

  • podporuje činnosti Řídícího výboru a PS, připravuje a zpracovává výstupy z jednání,
  • zpracovává a průběžně monitoruje systém komunikace (Komunikační plán),
  • monitoruje průběh realizace povinných aktivit – A1 a A2,
  • prostřednictvím manažerky spolupracuje při aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP,
  • zajišťuje organizaci aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,
  • zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články struktury MAP,
  • podporuje účastníky MAP v procesu plánování,
  • organizuje vybrané aktivity.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru