Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

rozvoj čtenářské gramotnosti

Konkrétně se jedná o podaktivitu, která je zaměřena na možnost zapůjčení sad pomůcek pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve svitavské knihovně a rozvoj další spolupráce s knihovnou v průběhu celého vzdělávacího procesu dítěte. Součástí aktivity bude i odkazování na další služby řešící specifické handicapy nebo postižení dětí. Záměrem je mimo jiné prohloubení spolupráce se speciální školu. Součástí podaktivity budou vzdělávací akce pro veřejnost zajištěné externím odborníkem na dané téma (1x ročně).

Týká se spolupráce se Speciální základní školou, která dochází na vzdělávací programy do knihovny i mimo aktivitu Kufr plný knih. Cílem aktivity je ale především rozšířit fond knihovny o didaktické pomůcky a hračky, které pomohou rozvíjet děti se speciálními potřebami a zároveň jsou pomocníky i pro jejich rodiče. Speciální základní škola byla ve školním roce 2019/2020 zapojena do aktivity Kufr plný knih. Dále byly v rámci aktivity zakoupeny montessori pomůcky.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru