Tvorba trojrozměrných modelů

Záměrem podaktivity je podpora procesu vzniku trojrozměrných modelů od samotného 3D modelování v CAD, vytištění na 3D tiskárnách, opracování součástek a finalizace hotových technických modelů. Podaktivita se bude primárně zaměřovat na technické modely nebo jejich součástky, které budou následně v dalších podaktivitách rozvíjeny, upravovány, doplňovány nebo kompletovány do podoby funkčních technických celků (robotů, dronů, měřících přístrojů, technických pomůcek apod.).

Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 4x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 24 dětí, max. 96 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených škol. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních škol nebo proškolení učitelé ZŠ).

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru