Informace o zpracování osobních údajů

Spolek MAS Svitava, se sídlem Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 270 23 621, provozovatel webových stránek www.map-orp-svitavy.cz neuchovává osobní údaje v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu a k jakému konkrétnímu účelu tyto údaje zpracováváme, související práva subjektů údajů, a komu mohou být údaje o našich zákaznících předány.

1. Z jakého právního důvodu, za jakým konkrétním účelem a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme

  • 1.1. Osobní údaje zpracovávané za účelem odpovědi na dotaz

  • K výše uvedenému účelu zpracováváme údaje na základě oprávněného zájmu, a to v rozsahu: jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje využíváme jen k reakci na dotaz a následně je již nijak neuchováváme.

  • 1.2. Měření návštěvnosti webu a přizpůsobení obsahu 

  • Za účelem měření návštěvnosti webu, jeho optimalizace a přizpůsobení obsahu zpracováváme informace jako jsou atributy vašeho softwaru a hardwaru, zdroj vaší návštěvy, včetně vaší IP adresy. Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

2. Jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Naším cílem je zabezpečit údaje, které zpracováváme, a to v maximální možné míře. Využíváme proto moderních technologií a organizačních opatření, abychom data ochránili před zneužitím, poškozením, nebo zničením. Mezi taková opatření patří například šifrovaná komunikace prostřednictvím https protokolu.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je poskytujeme

Veškeré údaje uvedené v bodě 1.1. zpracováváme pouze my. Jako správce osobních údajů stanovujeme také účel i prostředky zpracování a odpovídáme za maximální ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě souhlasu.

Údaje uvedené v bodě 1.2. předáváme provozovatelům marketingových služeb a nástrojů, mezi které patří například Google, Seznam. Zmíněná data předáváme také reklamní agentuře, která nám pomáhá s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás.

4. Předávání údajů mimo EU

Veškeré zpracování údajů uvedených v tomto dokumentu bude prováděno pouze na území EU.

5. Vaše práva

Právo na přístup

Jako subjekt údajů máte právo vědět, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu a na jak dlouhou dobu. Pro informaci, zda a jaké osobní údaje o vás zpracováváme nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Právo vznést námitku proti zpracování

Proti zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku. V případě marketingových aktivit přestaneme osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebude nutné ve zpracování pokračovat ze závažných oprávněných důvodů.

Právo podat stížnost

V případě potřeby máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo je zpravidla uplatňováno v případě, kdy se jako subjekt údajů domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nebo nepostupujeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti zpracování vašich údajů naší společností je možné podat Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již se jedná o dotaz, podání stížnosti, či jiného uplatnění práva, se můžete obracet na tel. 606931111, e-mail, nebo korespondečně na adresu MAS Svitava, se sídlem Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru