O nás a o projektu MAP

Projekt MAP III ORP Svitavy

Místní akční skupina Svitava z. s. (MAS Svitava)pokračuje v úspěšném projektu MAP ORP Svitavy, tentokráte již ve třetí etapě s názvem "MAP III ORP Svitavy", jenž poběží v období 08/2022 - 11/2023.

Projekt je financovaný s podporou Evropského sociálního fondu Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání o celkové alokaci 2 mil. Kč a bude cílit na zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách. Podpoří vzájemnou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Zajistí společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnotí přínosy spolupráce. Financování tohoto navazujícího projektu je pro naše území zásadní zejména z důvodu udržitelnosti vybudovaných spoluprací, týmů a zaangažovaných leaderů.

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023112)

 

Projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy

Místní akční skupina Svitava z. s. (MAS Svitava) se stala v letech 2016 – 2017 realizátorem projektu  Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy (MAP). Projekt byl zaměřen na rozvoj kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání v území MAS.

Na tento projekt navazuje projekt  MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, který je realizovaný a financovaný s podporou Evropského sociálního fondu Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání o celkové alokaci 11, 7 mil. Kč. Fyzická realizace byla zahájena od 1. 4. 2018 a potrvá do 31. 3. 2022. Do projektu jsou zapojeny všechny základní a mateřské školy, Základní umělecká škola a neziskové organizace zabývající se výchovou a vzděláváním dětí do věku 15 let, které se stávají důležitými partnery pro školy.

Hlavním cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, podpořit účelné a smysluplné inkluzivní vzdělávání, a to prostřednictvím aktivit v oblasti polytechnické výchovy orientovaných na nadané děti a žáky a dále v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Tyto aktivity jsou zaměřeny tak, aby nastartovaly v ORP Svitavy model širší podpory talentovaných a mimořádně talentovaných dětí a žáků. Všechny aktivity jsou pečlivě připravovány a mají velmi vysokou úroveň. Za cíl si kladou vzbudit u dětí a žáků zájem o nejrůznější obory a oblasti vzdělávání.

Přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a mládeže v našem území.

Projekt se také bude průběžně věnovat aktualizaci vytvořených dokumentů MAP I, evaluaci a monitoringu MAP II a implementaci MAP I.

Zpětná reflexe:

 • velice úspěšné projektové aktivity, které jsou velmi pozitivně přijímány jak dětmi, rodiči tak i samotnými školami a jednotlivými pedagogy.
 • pravidelné i nárazové akce v oboru programování, robotiky, technického modelování a počítačové vizualizace.
 • velmi úspěšné výběrové workshopy pro žáky základních škol ze Svitav a okolí, které pomáhají podnítit u dětí zájem o technické obory.
 • velký úspěch mladých programátorů v národní soutěži, kteří navštěvují kroužek programování.
 • zapojení rodičů dětí v MŠ do rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím aktivity městské knihovny „Kufr plný knih“.
 • zájem žáků sedmé třídy (ZŠ Riegrova) o poezii, kteří v rámci nadšení sami napsali sbírku básniček s vlastními kresbami, a to díky aktivitě „Kufr plný knih“.
 • zcela výjimečný workshop „Rozvíjíme matematické nadání dětí v MŠ“ pro rodiče a jejich děti s PhDr. M. Kaslovou – přední odbornicí v ČR na vzdělávání nadaných dětí.
 • zajištění letní školy ve Svitavách v roce 2020 na program pro MŠ „Začít spolu“.
 • hledání příkladů dobré praxe pro zvýšení kvality vzdělávání v ORP Svitavy – MŠ Čeladná, ZŠ Táborská Praha.
 • nadšení dětí v Bořkově dílně, kterou realizuje SVČ Tramtárie v MŠ a následná návštěva městského muzea, kde jsou pro ně připraveny další aktivity.
 • velký zájem škol o vzdělávací akce pro pedagogy na různá aktuální témata, která reflektují jejich potřeby.

Související dokumenty

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru