Rovné příležitosti

Záměrem práce je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému jako celku nebo uvnitř škol. Budou posuzovány konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále budou vytvářeny popisy stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a navrhovat aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru