Rozvoj polytechnického vzdělávání

Záměrem je podpora polytechnického vzdělávání (PV) směřující k rozvoji potenciálu nadaných dětí a žáků. Do její činnosti budou zapojeni odborníci střediska volného času, učitelé ve vzdělávací oblasti a externí spolupracovníci. Cílem je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji PV a k rozvoji potenciálu vybraných žáků. PS PV bude nadále podporovat udržitelnost aktivit vzešlých z předchozích MAPů. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru