Podpora nadaných dětí a žáků

Podpora nadaných dětí a žáků

Záměrem aktivity je podpořit inkluzivní vzdělávání na základních školách v regionu ORP Svitavy prostřednictvím podaktivit z oblasti polytechnické výchovy orientované na nadané děti a žáky (Akční plán 2017/2018 – č. aktivity 5 – Maják, str. 204). V rámci MAP II ORP Svitavy bude problematika podpory nadaných žáků zaměřena převážně na polytechnickou výchovu tak, aby nastartovala v budoucnu v ORP Svitavy model širší podpory talentovaných a mimořádně talentovaných žáků i v dalších oblastech (přírodních vědách, společenských vědách, humanitních nebo kreativních oborech) prostřednictvím připravované soustavy podaktivit v rámci programu s názvem Aktivity STEM (science, technology, engineering and mathematics) zahrnujících ...
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru