Rozvoj matematické gramotnosti

Záměrem je podpora matematické gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeni učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Svitavy. Cílem je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS MG bude nadále podporovat udržitelnost aktivit vzešlých z předchozích MAPů.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru