Rozvoj čtenářské gramotnosti
Aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti

rozvoj čtenářské gramotnosti

Záměrem je podpora čtenářské gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeny pracovnice svitavské knihovny a učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Svitavy. Cílem je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS ČG se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území s cílem jejich udržení a aktualizaci dokumentace MAP. Nadále se bude podporovat udržitelnost aktivit vzešlých z předchozích MAPů.

MAP II

Záměrem je podpořit aktivity svitavské knihovny (Akční plán 2017/2018 – č. aktivity 1 – Proměna knihovny na kreativní a vzdělávací centrum pro děti a dospívající mládež, str. 203), která je součástí Multifunkčního, vzdělávacího, kulturního a komunitního centra Fabrika ve Svitavách a dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti jednotlivých věkových skupin dětí a žáků regionu ORP Svitavy. Konkrétně se bude jednat o následující aktivity.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru