MAP II

Záměrem je podpořit aktivity svitavské knihovny (Akční plán 2017/2018 – č. aktivity 1 – Proměna knihovny na kreativní a vzdělávací centrum pro děti a dospívající mládež, str. 203), která je součástí Multifunkčního, vzdělávacího, kulturního a komunitního centra Fabrika ve Svitavách a dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti jednotlivých věkových skupin dětí a žáků regionu ORP Svitavy. Konkrétně se bude jednat o následující aktivity.

Čtenářské kluby od nejmenších dětí po teenagery

Čtenářské kluby od nejmenších dětí po teenagery

Záměrem podaktivity je podporovat rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti prostřednictvím cílených motivačních setkání v tzv. čtenářském klubu pro rodiče a jejich děti. Součástí rozvoje motivace pro čtení bude také filmový klub pro starší žáky, který se bude mimo jiné zaměřovat především na filmy, které vznikají na základě literární předlohy tak, aby podnítily zájem vzájemně porovnat filmové a literární zpracování díla. Knihovna poslouží jako prostor pro využití volného času a setkávání mládeže i prostřednictvím klubu zaměřeného na sci-fi a fantasy literaturu. Konkrétně se bude jednat o pravidelná setkávání 1x měsíčně pro tři kluby, tedy každý týden jeden klub (čtenářský klub pro ...

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Konkrétně se jedná o podaktivitu, která je zaměřena na možnost zapůjčení sad pomůcek pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve svitavské knihovně a rozvoj další spolupráce s knihovnou v průběhu celého vzdělávacího procesu dítěte. Součástí aktivity bude i odkazování na další služby řešící specifické handicapy nebo postižení dětí. Záměrem je mimo jiné prohloubení spolupráce se speciální školu. Součástí podaktivity budou vzdělávací akce pro veřejnost zajištěné externím odborníkem na dané téma (1x ročně). Týká se spolupráce se Speciální základní školou, která dochází na vzdělávací programy do knihovny i mimo aktivitu Kufr plný knih. Cílem aktivity je ale především rozšířit ...

Kufr plný knih

Kufr plný knih

Záměrem podaktivity je v rámci intenzivnější spolupráce se školami podpořit zájem o čtenářství prostřednictvím nákupu vybrané dětské literatury, která by byla prostřednictvím odborného seznámení s jednotlivými tituly v rámci cílených vzdělávacích akcí pro žáky základních škol poskytována zčásti přímo jednotlivým žákům, účastníkům akcí na základě vlastního výběru. Pro každé dítě zapojené do aktivity se pořídí „kufr“, do něhož dostane každý měsíc tři knihy (10 měsíců, školní rok). Z těchto knih další měsíc dvě vrátí, jednu si ponechá doma. Opět dostane sadu tří knih a scénář se opakuje. Každému dítěti po školním roce zůstane doma deset knih. Zbylé sady se doplní a použijí v dalším ...

Podpora čtenářství cílenými vzdělávacími akcemi pro základní školy ORP Svitavy

Podpora čtenářství cílenými vzdělávacími akcemi pro základní školy ORP Svitavy

Konkrétně se podaktivita zaměřuje na cílené, dlouhodobé a plánované programy na rozvoj čtenářství, literatury a práce s textem pro jednotlivé věkové skupiny dětí mateřských škol a žáků základních škol ORP Svitavy. Jednalo by se o prohloubení již navázané spolupráce se školami (pomoc s výběrem doporučené literatury pro žáky, aktivizace škol k účasti na akcích Den poezie a literární olympiády Svitavská čtečka). Jedná se o nabídku vzdělávacích programů, která je určena všem MŠ a ZŠ v ORP Svitavy. Městskou knihovnu ve Svitavách navštěvují i mimosvitavské školy – MŠ Vendolí, MŠ a ZŠ Radiměř, MŠ a ZŠ Hradec nad Svitavou, ZŠ Opatovec, ZŠ Brněnec, ZŠ Březová nad Svitavou.

Vzdělávací akce pro pedagogy a veřejnost

Vzdělávací akce pro pedagogy a veřejnost

Podaktivita se zaměřuje na cílené vzdělávací akce související s literaturou a čtenářskou gramotností a jejich průnik do společenskovědních oborů. Předpokladem je, že návštěvníky akcí budou především pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ v ORP Svitavy nebo širší veřejnost. Jednotlivá témata budou zakončována diskusí, případně využitím dalších dialogických, problémových nebo praktických metod. Aktivita bude realizována 2x ročně. Seznam akcí Den poezie s pedagogem Jaroslavem Provazníkem (15. listopadu 2018) Přednáška Jak dětem číst, aby je to bavilo s pedagožkou Markétou Světlíkovou (16. dubna 2019) Den poezie s Radkem Malým (20. listopadu 2019) Dílna s Radkou Vojáčkovou Dobré čtivo, aneb co a jak ...

Využití interaktivních technologií k rozvoji čtenářské gramotnosti

Využití interaktivních technologií k rozvoji čtenářské gramotnosti

Konkrétně se bude jednat o aktivitu, jejímž předmětem bude výběr odpovídající interaktivní technologie pro svitavskou knihovnu a její motivační a efektivní využívání v rámci shora uvedených podaktivit projektu směřujících k rozvoji předčtenářské a čtenářské gramotnosti v ORP Svitavy. Plánováno pořízení softwaru, jehož obsah bude vycházet z knih svitavského autora Martina Sodomky a pořízení virtuální reality jako volnočasové aktivity v knihovně.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru