Kufr plný knih

rozvoj čtenářské gramotnosti

Záměrem podaktivity je v rámci intenzivnější spolupráce se školami podpořit zájem o čtenářství prostřednictvím nákupu vybrané dětské literatury, která by byla prostřednictvím odborného seznámení s jednotlivými tituly v rámci cílených vzdělávacích akcí pro žáky základních škol poskytována zčásti přímo jednotlivým žákům, účastníkům akcí na základě vlastního výběru.

Pro každé dítě zapojené do aktivity se pořídí „kufr“, do něhož dostane každý měsíc tři knihy (10 měsíců, školní rok). Z těchto knih další měsíc dvě vrátí, jednu si ponechá doma. Opět dostane sadu tří knih a scénář se opakuje. Každému dítěti po školním roce zůstane doma deset knih. Zbylé sady se doplní a použijí v dalším roce. Žáci, kteří si mohou knihu ponechat, jsou mnohem více motivováni ke čtení. Mezi sebou o knihách komunikují a tím podněcují zájem ostatních žáků.

Po každém cyklu proběhne společné setkání zaměřené na sdílení zkušeností zapojených dětí a motivace dalších dětí..

Zapojené školy:

  • MŠ Sokolovská, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Riegrova (2018/2019)
  • MŠ Milady Horákové, ZŠ Radiměř, ZŠ Lačnov, Speciální základní škola Svitavy, ZŠ Opatov (2019/2020)

Výstupem projektu po dvou letech je bakalářská práce studenta Pedagogické fakulty MU v Brně nazvaná Motivace žáků mateřských a základních škol ke čtení v rámci projektu Kufr plný knih, jejíž součástí je kvantitativní výzkum. Už teď, v polovině projektu, můžeme říci, že plní svůj cíl, účastníci projektu (žáci i rodiče) si nejvíce pochvalují objevení nových knih a zvýšení zájmu o čtení, žáci prvního stupně ocenili především společnou práci s knihou, žáci druhého stupně možnost ponechat si knihu.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru