Čtenářské kluby od nejmenších dětí po teenagery

rozvoj čtenářské gramotnosti

Záměrem podaktivity je podporovat rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti prostřednictvím cílených motivačních setkání v tzv. čtenářském klubu pro rodiče a jejich děti. Součástí rozvoje motivace pro čtení bude také filmový klub pro starší žáky, který se bude mimo jiné zaměřovat především na filmy, které vznikají na základě literární předlohy tak, aby podnítily zájem vzájemně porovnat filmové a literární zpracování díla. Knihovna poslouží jako prostor pro využití volného času a setkávání mládeže i prostřednictvím klubu zaměřeného na sci-fi a fantasy literaturu.

Konkrétně se bude jednat o pravidelná setkávání 1x měsíčně pro tři kluby, tedy každý týden jeden klub (čtenářský klub pro předškoláky, filmový klub pro starší žáky a fantasy klub). Personálně budou podaktivitu zajišťovat bude zaměstnanci knihovny a externisté.

Filmový klub probíhá každé první pondělí v měsíci, fantasy klub první středu v měsíci a čtenářský klub druhou středu v měsíci.

Školní rok 2018/2019

Filmový klub

  • Klub navštívilo celkem 75 diváků.
  • Filmy, které vznikly na základě literární předlohy: Hvězdy nám nepřály, Velký Gatsby, Pravidla moštárny, Farma zvířat, Osvícení.
  • Ostatní: Truman Show, Juno, Annie Hall

Fantasy klub

  • Klub navštívilo celkem 100 zájemců o fantasy a sci-fi literaturu.

Čtenářský klub

  • Celkem na klub, jehož náplní je práce s knihou přišlo 165 dětí s rodiči.
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru