Vzdělávací akce pro pedagogy a veřejnost

rozvoj čtenářské gramotnosti

Podaktivita se zaměřuje na cílené vzdělávací akce související s literaturou a čtenářskou gramotností a jejich průnik do společenskovědních oborů. Předpokladem je, že návštěvníky akcí budou především pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ v ORP Svitavy nebo širší veřejnost. Jednotlivá témata budou zakončována diskusí, případně využitím dalších dialogických, problémových nebo praktických metod. Aktivita bude realizována 2x ročně.

 

Seznam akcí

  • Den poezie s pedagogem Jaroslavem Provazníkem (15. listopadu 2018)
  • Přednáška Jak dětem číst, aby je to bavilo s pedagožkou Markétou Světlíkovou (16. dubna 2019)
  • Den poezie s Radkem Malým (20. listopadu 2019)
  • Dílna s Radkou Vojáčkovou Dobré čtivo, aneb co a jak s dětmi číst (20. února 2020)
  • Čtenářský klub se spisovatelkou a loutkoherečkou Markou Míkovou (22. května 2019)
  • Fantasy klub se spisovatelkou Klárou Smolíkovou (11. září 2019)
  • Čtenářský klub s Alenou Vorlíčkovu (12. února 2020)
Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru