Škola 4.0

Záměrem podaktivity je návrh robotů, algoritmizace procesů jejich fungování, programování robotů na konkrétní úkony nebo činnosti, testování a ladění robotů a následné předvedení nebo soutěže s dalšími výrobci robotů z řad žáků jiných škol.

Aktivita bude určena pro žáky 6. – 9. tříd, setkání bude probíhat 2x ročně. Jedno setkání bude určeno max. pro 16 dětí, max. 32 dětí ročně. Aktivita bude probíhat v pronajatých prostorách vhodně vybavených institucí. Aktivitu budou zajišťovat odborní lektoři (např. pracovníci VŠ, učitelé středních škol nebo proškolení učitelé ZŠ).

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru