Bořkova stavitelská dílna

Cílem podaktivity je seznámení dětí mateřských škol se základními geometrickými tvary a použití těchto tvarů v jednoduchých konstrukčních prvcích. Děti budou rozvíjet logické myšlení, kreativitu a také vlastní fantazii zábavnou a hlavně hravou formou. Pro děti předškolního věku budou v prostorách SVČ Svitavy probíhat tzv. stavitelské dílny, ve kterých děti využijí různé technické magnetické stavebnice, tak aby si ověřili funkčnost geometrických tvarů při konstrukci jednotlivých prvků.

Aktivita bude určena pro skupiny dětí předškolního věku (max. 30 dětí/skupina), setkání bude probíhat min. 1x ročně v herně Střediska volného času Svitavy. Aktivitu budou zajišťovat pedagogové volného času.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru