Vzdělávací výcviky pro pedagogy

Záměrem aktivity je realizace vícedenních, zážitkových a sebezkušenostních výcviků pro pedagogy všech typů škol. Stěžejním tématem je práce s dětmi s výchovnými obtížemi, spolupráce s jejich rodinami a dalšími externími organizacemi. Výcvikový cyklus (rozsah 48 h) by probíhal minimálně jednou ročně. Dílčí tematické zážitkové semináře (min v rozsahu 16 hod) budou realizovány na základě poptávky a analýzy potřebnosti v regionu. Předpokládaná četnost je jednou za čtvrt roku.

Ve školním roce 2019/2020 probíhal Výcped pro tým pedagogických pracovníků ZŠ Riegrova ve Svitavách.

Evropská unie
Soubory
ke stažení
Plánované
akce
Menu Stáhnout Akce Hledat Nahoru